Tag Archives: DJVU

Ransomware : อดีต ปัจจุบัน อนาคต และตัวเลขที่น่าสนใจในปี 2021

จากที่เป็นข่าวอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสำหรับ Ransomware หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวประกัน ซึ่งมีวิวัฒนาการให้เห็นตลอดระยะเวลาที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber-Threat) ประเภทนี้ปรากฏตัว ทั้งในเชิงเทคนิค ความเสียหาย และโมเดลธุรกิจ (Business Model) วันนี้ CYNIUS Advisor จะพาไปย้อนดูอดีตช่วงที่สำคัญ ๆ ของ Ransomware พร้อมทั้งพัฒนาการจนมาถึงปัจจุบัน และในอนาคตเราคาดหวังอะไรจากภัยคุกคามตัวนี้ได้บ้าง พร้อมทั้งไปดูสถิติตัวเลขที่น่าสนใจจากผลการวิจัยของ Sophos ที่เกี่ยวข้องกับ Ransomware ในปี 2021 กันครับ กำเนิด Ransomware ในจุดเริ่มต้นของ Ransomware นั้น เป็นการแปลงเทคโนโลยีการป้องกันให้เป็นอาวุธ (Weaponization) ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านั้นคือ การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวิธีการในการปกป้องข้อมูล เพื่อรักษาความลับระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร Ransomware ตัวแรกเท่าที่มีบันทึกไว้ (และเท่าที่ผู้เขียนหาข้อมูลได้) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ในรูปแบบของ Trojan ที่มากับโปรแกรมการวิเคราะห์โอกาสที่บุคคล ๆ หนึ่งจะเป็นโรค AIDS […]